Regler

REGLER:
Hunden skal føres i snor igennem hele løbet
Snoren må ikke på noget tidspunkt hægtes af hunden, med mindre der er noget livstruende
Flexline er forbudt!
Kædehalsbånd accepteres, dog uden kvæl

Arrangørerne (herunder Virbac, ARION Hundedagene og Lilleskov slot) af K9 Biathlon hæfter ikke for ulykkestilfælde eller sygdom hos hund, ejer eller passer under løbet. Man deltager og gennemfører K9 biathlon løbet på eget ansvar og arrangørerne er ikke erstatningspligtige for hverken skader på tøj, udstyr, mennesker eller hund.

For alle ruter gælder følgende:
Du skal kunne bære/hjælpe din hund over forhindringen, såfremt den ikke selv kan komme over.
Du skal kunne løfte/hjælpe hunden op og ned fra forhindringer
Hunden skal være glad for vand
Alternativt undlades forhindringen mod tidsstraf.
Ejer af hunden skal selv sørge for at samle hundens efterladenskaber op
Løber er den, der registreres tid på
Anvisninger fra postobservatører skal overholdes. Overholdes disse ikke, kan det medføre diskvalificering eller bortvisning fra løbet
Vi anbefaler fast line eller elastisk line på max 3 meter
Vi anbefaler brug af sele eller et fast halsbånd
Vi forventer, din hund er sund og rask inden start
Kontrol af din hund kan forekomme inden start
Vurderer dyrlægen, at hunden ikke har fysik til løbet, vil den blive diskvalificeret

Specielt for børneløbet:
Forældre/voksne må løbe med ved behov.
Barnet skal så vidt muligt selv gennemføre forhindringen med hunden.